S&Elektro, een erkend installatiebedrijf

In 2015 heeft S&Elektro de SEI-erkenning door de KvINL ontvangen.

Ik wil mijn opdrachtgevers door middel van deze erkenning laten zien, dat ik over de juiste kennis en kunde beschik om het installatiewerk goed en adequaat uit te voeren.

S&Elektro als erkend installateur:

  • beschikt over de vereiste diploma's en wordt daarop periodiek gecontroleerd;
  • beschikt over de juiste kennis en kunde om deskundig te adviseren en degelijk installatiewerk uit te voeren;
  • werkt met het juiste gereedschap, volgens de juiste handboeken en conform actuele wet- en regelgeving;
  • is op de hoogte van fundamentele wijzigingen in de wet- en regelgeving, en schoolt zich waar nodig bij.

S&Elektro is als erkend bedrijf opgenomen in het erkenningenregister, dat via internet door iedereen te raadplegen is.