Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Inspectie van de elektrische installatie van particulieren en MKB'ers

Waarom inspectie van uw installatie?

Het doel van inspectie van uw installatie is het controleren of de elektrotechnische installatie voldoet aan de technische voorschriften en de veiligheidsvoorschriften zoals omschreven in de voorgeschreven normen. Ook kan inspectie de controle zijn van de normale toestand van de installatie.

"Als de installatie goed werkt, is inspectie toch overbodig?" is de gedachte van veel mensen, maar helaas wijst de praktijk anders uit.

Ook als een installatie goed lijkt te werken, kunnen er fouten in zitten, die (nog) niet tot problemen leiden. Door inspectie kunnen deze fouten opgespoord worden, voordat ze voor problemen zorgen. Een goede installatie schakelt namelijk op het juiste moment uit indien er sprake is van kortsluiting of een foutstroom. Als de installatie niet op het juiste moment uitschakelt, kan dit leiden tot brand of schade voor mens en dier (elektrocutie).

S&Elektro inspecteert volgens NEN 3140 en NEN 1010 op 2 manieren. Eerst wordt de installatie visueel geïnspecteerd, daarna wordt de installatie met de Fluke-installatietester doorgemeten. Het resultaat van deze inspectie wordt verwerkt in een keuringsrapport, waarin ook de meetresultaten opgenomen worden. Tevens doen we indien nodig aanbevelingen om uw installatie te verbeteren.

Als er een groepenkast vervangen wordt, adviseer ik om de de rest van de installatie steekproefsgewijs of uitgebreid te testen, aangezien een niet goed functionerende installatie een goed werkende groepenkast negatief kan beïnvloeden.